Ansvarsfraskrivelse

Vore frø og øvrige varer er ikke bestemt til indtagelse som menneskeføde under nogen form.

Flere af vores frø, og de planter der kan fremspires fra dem, er eller kan være giftige for både mennesker og dyr.

Ligeledes kan allergikere opleve allergiske reaktioner ved kontakt med frø eller plantedele. 

Undlad at børn leger med frøene. Der bør altid være en voksen tilstede ved såning og lignende.

Indtages frø eller plantedele, bevidst eller ubevidst, der er eller kan være giftige for mennesker, bør der søges lægehjælp omgående.

Enhver brug af vores produkter sker på eget ansvar, og hverken Bonsai:Aikō-ka, herunder ejer og/eller medarbejdere kan ikke gøres ansvarlige for virkninger eller følgevirkninger ved anvendelse, indtagelse eller lignende af vores produkter.

Tilsvarende kan intet erstatningsansvar gøres gældende.