Fakta om vores frø

Vores leverandør af frø Tropica GmbH & Co. KG fortæller følgende om deres frøproduktion:

Du har sikkert også haft en såning/spiring der ikke er lykkedes og måske også givet leverandøren af frøene skylden herfor. Derfor vil vi gerne her på siden informere om baggrunden for vores frø.
Frøavlen og frøsalget er under tilsyn af de statslige myndigheder og underlagt en betydelig styrende lovgivning og kontrol fra EU omkring ensretning af reglerne. Der foretages officielle prøver af myndighederne og fejlprocenten er forsvindende lille - nærmest ikke eksisterende. Før frøene havner i vores salgsposer, er de som regel testet 3-4 gange eller flere i laboratoriet og jorden. Handlen med frø og udsæd hører til et af de stærkest regulerede områder indenfor verdenshandlen.
Alligevel er det utænkeligt at nå ideal tilstanden, som ved et industrielt fremstillet produkt, nemlig 100% spiring. Til syvende og sidst beskæftiger vi os som plantevenner med naturprodukter og ikke industriprodukter.
 

Vores leverandør af frø, Tropica GmbH & Co. KG, bekræfter følgende:

  • Tropica arbejder udelukkende sammen med pålidelige avlere og botaniske haver i USA, Australien, Østrig, Spanien, Sydamerika, Sydafrika samt Caribien.

  • Tropica leverer udsæd med en gennemsnitlig spiringsevne på 70%. Svarende til ca. 20% over den lovmæssige norm.

  • Der tages løbende spiringsprøver af alle frø for at kunne garantere den høje spiringsevne.

  • Naturligvis forsøger vi hele tiden af have friske frø af sorter med kort frølevetid.

  • Til hver enkelt frøsort medleveres specifik såvejledning og ved vanskeligere sorter følger også separat pasningsvejledning.

  • Udsæden leveres i portionsstørrelser fra 1 frø til 200 frø pr. pose afhængig af kornstørrelsen.

  • 90% af vores udsæd kan sås hele året. 


Bemærk venligst:

Vores frø leveres i dobbelte plastposer ilagt plantekort med handelsnavn, latinsk betegnelse, billed, beskrivelse og udførlig dyrknings- og pasningsvejledning.
I modsætning til stort set alle andre leverandører af frø levere vi i plastposer. Dette er usædvanligt, men da plasten er UV bestandig skades frøene ikke.
For dig som køber kan du tilgengæld glæde dig over at se, hvad det er du har købt uden at åbne posen.