Fakta om spiringsevne

Hvordan vi forlænger spireevnen på vores frø

Mange frø spirer kun indenfor kort tid efter deres høst. Andre derimod kan bevare spireevnen i mange år. 

Spiringsevnen afhænger også af opbevaringform, lagertemperatur samt vandprocenten i frøet.

Der findes en, med urette, meget lidt kendt fremgangsmåde til årelang bevaring af spireevnen. Metoden blev udviklet af en indisk botaniker.

Til det brug opløser vi 25 gram kalciumklorid i 75 gram glyserin der på forhånd er opvarmet til en temperatur på 160°C. Frøene hælder vi så ned i denne blanding og på den måde foranlediger vi en "Hyper-Hurtig-Nedtørring" af frøene. Ved laboratorieundersøgelser har det kunnet fastslås, at frø der har fået denne behandling stadig efter 5 år bevarer 90% spireevne i modsætning til ubehandlet frø, der kun bibeholdt en meget lille spirerevne eller slet ingen.

En yderligere fordel ved denne blanding er den besparelse, det giver i forhold til en traditionel tørring der oftest er omstændelig, tidskrævende og dyr. Vandprocentan bliver også ca. 2% lavere end ved traditionel tørring i sol og/eller på tørreri, hvor vandindholdet ligger på ca. 10%.